Hoe gebruiken we cookies

We kunnen vragen om cookies op uw apparaat te plaatsen. Cookies worden gebruikt om ons te laten weten wanneer u onze website website bezoekt, hoe u met onze website gebruikt, om uw gebruikerservaring te verrijken en om uw relatie met onze website aan te passen.

Klik op de verschillende pictogrammen voor meer informatie. U kunt ook enkele van uw voorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de services die we bieden.


Essentiële website cookies

Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om u diensten aan te bieden die beschikbaar zijn via onze website en om sommige functies ervan te gebruiken.

Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn, kunt u ze niet weigeren zonder de werking van onze site te beïnvloeden. U kunt deze blokkeren of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen en alle cookies op deze website geforceerd te blokkeren.


Google Analytics cookies

Deze cookies verzamelen informatie die in geaggregeerde vorm wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt of hoe effectief onze markettingcampagnes zijn, of om ons te helpen onze website en applicatie voor u aan te passen om uw ervaring te verbeteren.Als u niet wilt dat wij uw bezoek op onze site volgen, kunt u tracking in uw browser hier uitschakelen:

Google Analytics-tracking uitschakelen: “Option under construction”


Andere externe diensten

We gebruiken ook verschillende externe diensten zoals Facebook, Youtube, Soundcloud, Mixcloud, … Aangezien deze providers persoonlijke gegevens zoals uw IP-adres kunnen verzamelen, wanneer u deze wilt blokkeren moet u de sites van bovengenoemde zaken opzoeken en hier de cookievoorkeuren aanpassen. 

Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit en het uiterlijk van onze site aanzienlijk kan verminderen. Wijzigingen worden van kracht zodra u de pagina opnieuw laadt.


Privacybeleid

Persoonsgegevens die worden verwerkt

DAP De Botaniekenhof kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van DAP De Botaniekenhof, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DAP De Botaniekenhof verstrekt. DAP De Botaniekenhof kan volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam

Uw e-mailadres

Uw GSM-nummer


 

Waarom DAP De Botaniekenhof uw gegevens nodig heeft

DAP De Botaniekenhof verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan DAP De Botaniekenhof uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.


 

Hoelang worden uw gegevens door DAP De Botaniekenhof bewaart?

DAP De Botaniekenhof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

Indien uw e-mailadres doorgegeven is aan DAP De Botaniekenhof kan dit wel nog gebruikt worden door DAP De Botaniekenhof voor algemene communicatie in de maandelijkse nieuwsbrief. Indien u deze niet wenst te ontvangen dient u uit te schrijven in de ontvangen nieuwsbrief zelf.

 


Delen met anderen

DAP De Botaniekenhof verstrekt uw persoonsgegevens enkel en alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van DAP De Botaniekenhof worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. DAP De Botaniekenhof gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


 

Google Analytics

DAP De Botaniekenhof maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met in het begrip het IP-adres van uw computer, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie hieromtrent wordt er doorverwezen naar het privacy beleid van Google. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Voor het privacybeleid van Google, klik hier.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over de website van DAP De Botaniekenhof te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. DAP De Botaniekenhof heeft hier geen invloed op. 

DAP De Botaniekenhof geeft Google geen toestemming om gegevens via DAP De Botaniekenhof verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar DAP De BotaniekenhofDAP De Botaniekenhof zal zo snel mogelijk, maar binnen de termijn van vier weken, op uw verzoek reageren.

 


Beveiligen

DAP De Botaniekenhof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DAP De Botaniekenhof maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DAP De Botaniekenhof verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met DAP De Botaniekenhof.

www.debotaniekenhof.be is een website van Dierenartsenpraktijk De Botaniekenhof.

 

Dierenartsenpraktijk De Botaniekenhof is als volgt te bereiken:

Adres: Jill Vandroogenbroeck, Bauwensplein 18, 9300 Aalst

Gsm: 0474119989

Ondernemingsnummer: 0672.923.246

 

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zicht wenden tot te Commissie vaan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel)